Mali Medo se trudi za brezskrbno igro in dobro počutje tako otrok, kot staršev, zato upoštevamo, smo v celoti seznanjeni in se z rezervacijo prostora strinjamo s spodnjimi pogoji.

 • V prostoru ne hodimo obuti, otroci naj imajo s seboj copate, za odrasle so copati v igralnici
 • najem prostora velja za 3 ure ali po dogovoru.
 • hrana in pijača ni dovoljena v igralnem delu prostora
 • v primeru najema prostora, Andrej Cetin s.p, v nadaljevanju, Mali Medo, ne odgovarja za morebitne poškodbe ljudi in/ali predmetov ali druge dogodke, ki se zgodijo v najetem prostoru bodisi najemniku ali zunanjim izvajalcem s katerim se dogovarja najemnik. Za takšne morebitne poškodbe ali dogodke odgovarja najemnik, oziroma zunanji izvajalec s katerim se je dogovarjal najemnik.
 • ne rišemo po stenah, za to imamo tablo
 • igrala so namenjena otrokom in ne odraslim
 • velike modularne kocke niso primerne za otroke mlajše od 6 let
 • ne skačemo z omare, igral in miz
 • s predmeti v prostoru ravnamo skrbno in odgovorno
 • ključe dobite ob najemu igralnice in jih imate za čas praznovanja vedno pri sebi
 • vhodna vrata naj se zaradi varnosti otrok zaklenejo
 • za pozabljene oziroma izgubljene stvari, ne odgovarjamo
 • uporaba igral in drugih rekvizitov, pripomočkov, inventarja, je na lastno odgovornost
 • prostor pospraviti tako, da odnesete vse kar sami ali povabljenci prinesejo v prostor, pospravi se krožnike, pribor, ostanke hrane, pijače, prtičke, embalažo, ovojni papir in morebitne okraske, rekvizite ali dodatke, ki jih je prinesel v prostor, v za to namenjene koše za ločevanje odpadkov, za končno čiščenje pa poskrbi ekipa Mali Medo
 • najemnik se obvezuje, da bo najeti prostor uporabljal kot dober najemnik ter ne bo namerno uničeval ali odtujil predmetov, ki so v prostorih Mali Medo. V kolikor pride do poškodovanja ali odtujitve opreme v času, ko je s prostorom razpolagal najemnik, je le-ta dolžan povrniti nastalo škodo igralnici Mali Medo
 • v primeru požara, prostor zapustite skozi glavni vhod
 • v prostoru je paket za prvo pomoč.
 • najemnik mora upoštevati vse aktualne ukrepe in priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom sars-CoV-2.

Hvala za razumevanje, želimo vam veliko smeha, igre in brezskrbnih trenutkov z vašimi malčki.

Ekipa Mali Medo